ultoporn
Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstd inom LEADER Nyheter Kontakt Smprojektstd

Egen insats i projekt

Egen insats behvs i alla LEADER-projekt.

Fr projektstd till fretag mste den egna insatsen vara pengar. Beloppet mste vara minst 30 procent av projektets totala kostnader.

Fr alla andra LEADER-projekt skall den egna insatsen vara pengar eller andra resurser till ett vrde av cirka 30 procent av det anskta beloppet. Med "andra resurser" avses Ideellt arbete, vilket vrderas till 220kr/timme fr vuxna, eller annat som kostnadsfritt tillfrs projektet ssom kostnadsfria lokaler eller material. Sistnmnda benmns Ideell resurs.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype