Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Egen insats i projekt

Egen insats behövs i alla LEADER-projekt.

För projektstöd till företag måste den egna insatsen vara pengar. Beloppet måste vara minst 30 procent av projektets totala kostnader.

För alla andra LEADER-projekt skall den egna insatsen vara pengar eller andra resurser till ett värde av cirka 30 procent av det ansökta beloppet. Med "andra resurser" avses Ideellt arbete, vilket värderas till 220kr/timme för vuxna, eller annat som kostnadsfritt tillförs projektet såsom kostnadsfria lokaler eller material. Sistnämnda benämns Ideell resurs.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype