Vinter i Mellansjölandet - Foto och copyright Milis Ivarsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Förbereda projektplan

Nedan finns områdena du måste beskriva i din projektplan när du ansöker om stöd inom LEADER (detta gäller ej Småprojekt):

- Vilken är målgruppen för projektet?
- Vad är syftet med projektet?
- Vad är bakgrunden till projektet?
- Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
- Vilka andra samarbetar projektet med (Leadermetoden)?
- Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska
ingå? (Det finns en mall som skall användas)
- Är projektet nytänkande och i så fall hur?
- Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
- Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
- Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver
er själva?
- Hur kommer ni att informera om det ni åstadkommit i
projektet?
- Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
- Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Viktigt att tänka på och tydligt beskriva i ansökan är:

- Den lokala förankringen av projektidén och trepartnerskap enligt LEADER-metoden.
- Att målen är tydliga och också realistiska i förhållande till projektets kostnad.
- Hur och av vilka projektet skall genomföras.
- Övergången till ordinarie verksamhet efter projektets slut.
- Hur projektet ger effekt inom det valda insatsområdet och att projektets mål stämmer med insatsområdets mål.
- Att kravet på arbete med horisontella mål är uppfyllt.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype