Sommarnatt i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Förbereda projektplan

Nedan finns områdena du måste beskriva i din projektplan när du ansöker om stöd inom LEADER (detta gäller ej Småprojekt):

- Vilken är målgruppen för projektet?
- Vad är syftet med projektet?
- Vad är bakgrunden till projektet?
- Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
- Vilka andra samarbetar projektet med (Leadermetoden)?
- Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska
ingå? (Det finns en mall som skall användas)
- Är projektet nytänkande och i så fall hur?
- Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
- Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
- Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver
er själva?
- Hur kommer ni att informera om det ni åstadkommit i
projektet?
- Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
- Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Obligatoriska bilagor

Budgetmall och Aktivitetsplan är obligatoriska bilagor som skall bifogas ansökan. Det är viktigt att aktiviteter och budget, dvs dessa bilagor, hänger ihop, så att det går att se vilka aktiviteter man tänkt att genomföra i projektet och vad de kostar.

Användare av leadermetoden och arbete med horisontella mål skall också beskrivas i bilagor. Mallar finns inte.

Viktigt att tänka på och tydligt beskriva i ansökan är:

- Den lokala förankringen av projektidén och trepartnerskap enligt LEADER-metoden.
- Att målen är tydliga och också realistiska i förhållande till projektets kostnad.
- Hur och av vilka projektet skall genomföras.
- Övergången till ordinarie verksamhet efter projektets slut.
- Hur projektet ger effekt inom det valda insatsområdet och att projektets mål stämmer med insatsområdets mål.
- Att kravet på arbete med horisontella mål är uppfyllt.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype