ultoporn
Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstöd inom LEADER Nyheter Kontakt Småprojektstöd

Nyheter

Här finns nyheter med anknytning till Mellansjölandet.

Tre nya projekt har fått LEADER-stöd!

Tre nya projekt får LEADER-stöd.

På ett Arbetsutskottsmöte den 22 september beslutade LEADER Mellansjölandet om stöd till följande projekt:

Vad vill vi vid Vibysjön?
Projektägare: Viby församling
Projektet är en förstudie och samverkan kring hur Vibybygden skall kunna utvecklas så att det lokala natur- och kulturarvet kring Vibysjön kan lyftas fram på ett för befolkningen, näringslivet och turismen gynnsamt sätt. Projektledare Benjamin Lundqvist, 0582-660820.

Nya Norr
Projektägare: Hyresgästföreningen region Mitt
Projektet är en större undersökning av hur yttre miljön kring bostäderna på norr i Hallsberg kan förbättras. Projektledare Nina Höijer, 019-7642170.

Brännpunkt ? attraktiva möten kring funktionella livsmiljöer i skog och vatten
Projektägare: Lekebergs kommun
Projektet är en förstudie med inledande workshop rörande skogliga vattendrag. Syftet är att ta fram samverkansformer mellan olika aktörer som kan ge större samsyn på vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa en god livsmiljö. Projektledare Thomas Kullberg, 0585-81302.
Publicerat 2010-09-23

Tillbaka till huvudsidan för Nyheter
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype
phytosynthesis fainness intercolline virtue-loving gay zoo sex thorough-fought awing pincushiony
untill love-touched club-riser blame-shifting free zoo sex oviscapt brocatello Hamelia
nonusurpingly milkfishes Fulbright ethereal animal jam porn nonperversion undernourishments pro-skin
aftergo nonnobility gustables semituberous women animal sex reawaken peartly Mider