Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Projektstöd till företag

Projektstöd till företag är nytt inom LEADER. Detta stöd skiljer sig från andra projektstöd genom att samverkan i enlighet med LEADER-metoden inte behövs. Det räcker att minst två företag samverkar i projektet och att minst ett av dessa ligger och/eller verkar i en kommunhuvudort.

Stödbeloppet får vara mellan 22 000 och 200 000 kronor och den egna insatsen om 30 procent måste vara pengar. Det betyder i praktiken att hela projektets kostnader kan vara upp till ca 285 000 kr.

Målet för projektet måste vara ökad tillväxt och/eller nya jobb i företagen. Stödet får endast gå till "mjuka" insatser, såsom gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, gemensam marknadsföring, studiebesök, nätverksbyggande, marknadsundersökning, kvalitétsarbete etc.

Detta stöd hör till Regionalfonden och söks på samma sätt som alla andra stöd inom Lokalt ledd utveckling, alltså på Jordbruksverkets hemsida.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype