Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Så här söker man projektstöd

Ansökan om stöd till LEADER-projekt (ej Småprojekt) görs på Jordbruksverkets hemsida. Det är alltid bra att prata med oss på LEADER-kontoret innan du söker.

Den som söker stöd måste först, till Jordbruksverket, skicka in en fullmakt för att få rätten att söka för organisationens räkning. Detta bör göras i god tid innan man söker. (Det går att knappa in ansökan ändå, men den gäller inte förrän fullmakten är registrerad).

1) Gå in på www.jordbruksverket.se
2) Välj "Mina sidor", uppe till höger
3) Logga in på Mina sidor med e-legitimation, Mobilt Bank-ID etc.
4) Välj "E-tjänster inom Mina sidor"
5) Välj "Stöd inom lokalt ledd utveckling"
6) Välj "Ansökan-steg 2" om du vill göra hela ansökan direkt. Vill du bara lägga in projektidén för att få synpunkter på den, välj "Ansökan steg 1".
7) Välj "Starta tjänsten"
8) Nu är det bara att börja fylla i under de olika flikarna. Under flik 3, "Välj projekt", har vi bara s k "genomförande"-projekt inom Landsbygdsfond, Socialfond och Regionalfond i Mellansjölandet. Vilken du ska välja beror på projektinriktning och vilket insatsområde projektet ligger inom. se insatsområden
9) När du valt fond skall du också välja inriktning. Leta upp den eller de som passar bäst och välj. 10) Budgetmall är en obligatorisk bilaga. Du fyller i den på din dator och laddar sedan upp den som bilaga.
11) "Spara" om du vill lämna sidan och fortsätta senare.
12) Klicka på "Granska och skicka in" när du är färdig med ansökan.

En obligatorisk bilaga är en beskrivning över hur man fått fram de olika utgiftsposterna, post för post (offerter, prislistor, prisuppgift, erfarenhet från gjorda inköp etc.) Det går bra med ett vanligt Word-dokument. En annan bilaga som är bra att bifoga är "letter of intent" från samarbetspartners.

Ansökningsförfarandet finns utförligt beskrivet i en guide och det är bra att kontakta LEADER-kontoret för att få allt så rätt som möjligt.

Det finns möjlighet att göra en s k Steg 1-ansökan. Den innehåller förutom formalia bara en beskrivning av målgruppen och av vilken nytta målgruppen får av projektet. Sedan kompletteras den till en färdig ansökan, kallad Steg 2-ansökan. Poängen med detta är att vi på LEADER kan ge er råd och tips inför slutförandet av ansökan, eller såklart meddela ifall det inte är någon idé att färdigställa ansökan.

OBS! Det finns en mängd olika projektinriktningar att välja på i Jordbruksverkets ansökningsfunktion. Detta betyder inte att det går att söka till alla dessa inriktningar här i Mellansjölandet. Vad det går att söka till framgår av LEADER Mellansjölandets insatsområden.

Vi ger synpunkter på och begäran kompletteringar av en inkommen ansökan normalt inom 48 timmar.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype