Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstöd Nyheter LEADER 2014-2020 Kontakt

Starta och driva projekt

OBS! Programperioden är på väg att ta slut, så det går inte att söka projektstöd!

Ta kontakt med oss på Mellansjölandets kontor när du har en projektídé så får du veta mer om vad som krävs för en projektansökan.

Projektansökan görs alltid på Jordbruksverkets ansökningsblankett. Ansökan skickas till LEADER-kontoret.

När projektansökan lämnats in till Mellansjölandets kontor, bereds ansökan av verksamhetsledare. Därefter fattar LAG beslut om att bevilja eller avslå ansökan.

Slutrapport och ändring i projekt

När projektet är genomfört ska ni lämna en slutrapport med en ekonomisk redovisning. Anvisning för slutrapport finns här för projekt och för småprojekt här.

Om du som driver projekt önskar ändringar i projektplan, budget, slutdatum eller något annat, ansök om detta till LAG. Blankett hittar du här.


© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype