Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Typer av projekt

De insatser man kan söka stöd inom ligger inom tre olika EU-fonder enligt nedan. Vilka projekt som hör till de olika fonderna framgår av våra insatsområden.

Projekt inom Landsbygdsfonden

får vara från 22.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Projekten skall drivas med LEADER-metoden. Dessa projekt får inte drivas inom Örebro och Kumlas stadskärnor.

Projekt inom Socialfonden

Det går inte längre att söka stöd till projekt inom socialfonden.

Projekt inom Regionalfonden

Det går inte längre att söka stöd till projekt inom regionalfonden.

Egen insats

För ovanstående finns inget exakt krav på hur stor egna insatsen skall vara, men 30 procent av sökta stödet är en bra riktlinje. Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme.

Småprojekt

Småprojekt är en förenklad projektform för projekt upp till 30.000 kronor. Dessa projekt får finnas inom insatsområde 1,2 eller 3, och får inte innehålla investeringar. Läs mer här

Investeringar kan förekomma i LEADER-projekt (förutom i Småprojekt och Projektstöd till företag) men då krävs 20 procent medfinansiering (minst 10 procent i pengar) av projektet. Givetvis måste leadermotoden användas även i dessa fall.

Ett projekt skall ha sin huvudsakliga verksamhet inom ett insatsområde. Vill man jobba med flera insatsområden får man söka flera projekt.

Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme för vuxna och kan vara projektägarens egen insats i alla stöd utom i Projektstöd till företag och när det gäller att medfinansiera investeringar.

Samtliga typer av projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt de kommuner som ingår i området.


© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype