Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Typer av projekt

De insatser man kan söka stöd inom ligger inom tre olika EU-fonder enligt nedan.

Projekt inom Landsbygdsfonden

får vara mellan 22.000 och 900.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Projekt inom Socialfonden

(Insatsområde 3 och 6) får vara mellan 22.000 och 400.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Dessa projekt får även omfatta Örebro och Kumla stadskärnor. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Projekt inom Regionalfonden

(Insatsområde 1 och 4) får vara mellan 22.000 och 300.000 kronor. Egen insats skall finnas och får vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Dessa projekt får även omfatta Örebro och Kumla stadskärnor. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Egen insats

För ovanstående finns inget exakt krav på hur stor egna insatsen skall vara, men 30 procent av sökta stödet är en bra riktlinje. Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme.

Projektstöd till företag

inom Regionalfonden får vara mellan 22.000 och 50.000 kronor. Egen insats om 30 procent skall finnas och måste vara pengar. Minst två företag måste samverka och minst ett av dessa måste ligga i en kommunhuvudort. Stödet får endast gå till "mjuka" insatser, ej till investeringar. Läs mer här

Denna guide visar hur man väljer fond och insats när man söker om stöd.

Småprojekt

En förenklad projektform för projekt upp till 30.000 kronor. Dessa projekt får finnas inom Landsbygdsfondens insatsområde 2 eller 3, och får inte innehålla investeringar. Läs mer här

Investeringar kan förekomma i LEADER-projekt (förutom i Småprojekt och Projektstöd till företag) men dessa får inte vara huvudsyfte i projektet. Huvudsyftet måste vara aktiviteter som utvecklar Mellansjölandet och investeringar kan "bara" vara en mindre del av projektet, nödvändiga för att kunna genomföra aktiviteterna.

Ett projekt skall ha sin huvudsakliga verksamhet inom ett insatsområde. Vill man jobba med flera insatsområden får man söka flera projekt.

Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme för vuxna och kan vara projektägarens insats i alla stöd utom Projektstöd till företag.


© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Jordbruksfondens logotype