Fors i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Typer av projekt

De insatser man kan söka stöd inom ligger inom tre olika EU-fonder enligt nedan. Vilka projekt som hör till de olika fonderna framgår av våra insatsområden.

Projekt inom Landsbygdsfonden

får vara från 22.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Projekt inom Socialfonden

(Insatsområde 3 och 6) får vara mellan 22.000 och 400.000 kronor. Egen insats skall finnas och kan vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Dessa projekt får även omfatta Örebro och Kumla stadskärnor. Investeringar och övriga utgifter ersätts med en schablon på 40 procent av lönesumman. Detta betyder att projekt med löner, investeringar och övriga utgifter kan ha maximalt 218.000 kronor i lönekostnad. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Projekt inom Regionalfonden

(Insatsområde 1 och 4) får vara mellan 22.000 och 600.000 kronor. Egen insats skall finnas och får vara pengar, ideellt arbete eller annan resurs. Dessa projekt får även omfatta Örebro och Kumla stadskärnor. Investeringar och övriga utgifter ersätts med en schablon på 40 procent av lönesumman. Detta betyder att projekt med löner, investeringar och övriga utgifter kan ha maximalt 327.000 kronor i lönekostnad. Projekten skall drivas med LEADER-metoden.

Egen insats

För ovanstående finns inget exakt krav på hur stor egna insatsen skall vara, men 30 procent av sökta stödet är en bra riktlinje. Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme.

Projektstöd till företag

får vara mellan 22.000 och 200.000 kronor. Egen insats om 30 procent skall finnas och måste vara pengar. Minst två företag måste samverka och minst ett av dessa måste ligga i en kommunhuvudort. Stödet får endast gå till "mjuka" insatser, ej till investeringar. Övriga utgifter ersätts med en schablon på 40 procent av lönesumman. Läs mer här

Denna guide visar hur man väljer fond och insats när man söker om stöd.

Småprojekt

Småprojekt är en förenklad projektform för projekt upp till 30.000 kronor. Dessa projekt får finnas inom Landsbygdsfondens insatsområde 2 eller 3, och får inte innehålla investeringar. Läs mer här

Investeringar kan förekomma i LEADER-projekt (förutom i Småprojekt och Projektstöd till företag) men då krävs 20 procent medfinansiering (minst 10 procent i pengar) av projektet. Givetvis måste leadermotoden användas även i dessa fall.

Ett projekt skall ha sin huvudsakliga verksamhet inom ett insatsområde. Vill man jobba med flera insatsområden får man söka flera projekt.

Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme för vuxna och kan vara projektägarens egen insats i alla stöd utom i Projektstöd till företag och när det gäller att medfinansiera investeringar.

Samtliga typer av projektstöd medfinansieras av Region Örebro län samt de kommuner som ingår i området.


© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype