ultoporn
Vatten i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida LEADER Projektstd inom LEADER Nyheter Kontakt Smprojektstd

Utvecklingsstrategi

Inom LEADER Mellansjlandet finns en utvecklingsstrategi som beskriver vad vi vill ska hnda med landsbygden inom vrt omrde. Utgngspunkten r att utifrn omrdets natur- och kulturresurser ta tillvara omrdets mjligheter. Detta fr att utveckla service, nringar, boende och omrdets attraktivitet.

Mellansjlandets strategi fr 2014-2020 kan lsas som pdf-fil hr och ngra bilagor finns hr.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype Jordbruksfondens logotype