Sommarnatt i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Hantering av pågående projekt

På denna sida finns lite information om hur man driver och administrerar ett projekt. (Detta gäller ej Småprojekt).

Extra information från Jordbruksverket med anledning av coronaepidemin


Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.


Jordbruksverket har tagit fram en handbok över hur man driver och redovisar projekt. Den finns här.

Löner redovisas med lönespecifikation. Är det frågan om delad tjänst eller enstaka timmar behövs också projektdagbok, eller en bilaga till anställningsavtalet.

Trycksaker och hemsidor skall använda LEADER-logga plus EU-logga. Det är olika loggor för landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Maila in till kansliet så mailar vi de rätta loggorna.

Behöver du begära förändring i projekt, använd denna blankett.

Redovisning av projektets kostnader för att få ut pengarna görs på Jordbruksverkets hemsida, på samma ställe som man söker stöd. Där knappar man in lönespecifikationer och fakturornas namn, belopp m.m. Själva lönespecifikationerna, fakturakopiorna och tillhörande betalningsbevis skickas dock per post till Jordbruksverkets inscanningsadress.

Föreningar som beviljats projektstöd kan ansöka om förskott. Det kan göras på samma ställe där man söker stödet, alltså inloggad på Jordbrukets hemsida.

Ideellt arbete redovisas på två olika blanketter. Välj den som passar bäst, blanda fritt. Enskilt arbete redovisas på blanketten Ideellt arbete per person. Arbetsdagar, möten etc redovisas på blanketten Ideellt arbete per aktivitet. Båda blanketterna får skrivas under av projektledare. Denna redovisning skickas till leaderkontoret, påskrivna original.

© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype