Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
Startsida Om Leader Om projektstöd Nyheter Söka projektstöd Kontakt Småprojektstöd

Horisontella mål

Horisontella mål är tre projektmål som alla projekt måste arbeta med. Alla tre horisontella målen skall beaktas och alla projekt skall i arbetet prioritera minst ett av dem:

Hållbart samhälle

Beaktat: Projektet väljer hållbara lösningar, i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Prioriterat: Projektet arbetar aktivt med att hitta nya hållbara lösningar i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Inkludering

Beaktat: Projektet har ett inkluderande förhållningssätt och ser människor olikheter som en tillgång.
Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Jämställdhet

Beaktat: Projektet strävar mot ökad jämställdhet i samhället.
Prioriterat: Projektet vill arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor

Det måste beskrivas i ansökan hur man tänkt sig arbetet med de horisontella målen. Vilket ska prioriteras och vilka ska beaktas och hur ska man göra detta? Detta görs lämpligen i en separat bilaga som bifogas ansökan.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype