Sommar i Mellansjölandet - Foto och copyright Rasmus Axelsson
Mellansjölandets logotype
KontaktNyheterOm LeaderSmåprojektstödSöka projektstöd

Om projektstöd

Här finns information och länkar om projektstöd inom leader. Detta gäller för alla stöd utom Småprojekt, om vilka du läser här.

Jordbruksverkets information om leader hittar du här.

En presentationsbroschyr hittar du här

Tider för ansökningar

Ansökningar tas in i fem omgångar per år. Handläggningstiden från sista inlämningsdag till beslut är ca 10-15 veckor. Inlämningsdatum och beslut för ansökningsomgångar hittar du här.

Observera att ej kompletta, eller "ofärdiga" ansökningar som lämnas in alldeles innan stoppdatum får vänta till omgången efter. Normalt är det en process på ett par månader att få till en bra LEADER-ansökan.

Ansökningsförfarande

Ansökningar görs via e-tjänster på Jordbruksverkets hemsida. Läs mer här och en guide till e-ansökan finns här. För att kunna söka behöver du först skicka in en fullmakt. Jordbruksverket använder namnet Lokalt Ledd Utveckling LLU för LEADER.

Vad går det att ansöka om för projektinriktningar?

Detta framgår av insatsområden i LEADER Mellansjölandets utvecklingsstrategi.
Ett projekt måste ha sin huvudsakliga verksamhet inom ett av de sex insatsområdena och sträva mot de mål som finns angivna för de olika insatsområdena.

Vilken typ av projekt finns inom LEADER?

De olika projekttyperna och EU-fonderna kan du läsa om
här. Det framgår också hur mycket pengar man maximalt kan söka till de olika projekttyperna.

Vad är LEADER-metoden?

Samtliga projekt, förutom projektstöd till företag, skall drivas med den s k LEADER-metoden. Den innebär att projekten skall ha stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd. LEADER ger alltså inte "vanliga" föreningsbidrag, investeringsstöd eller företagsstöd.

Här finns en liten film om LEADERs 20 år i Sverige.

Exempel på Leadermetoden och inte Leadermetoden finns här.

Vad innebär horisontella mål?

Horisontella mål är mål som alla projekt inom LEADER skall beakta och/eller arbeta aktivt med, även om huvudmålet är något annat. Läs mer här.

Investeringar i LEADER-projekt

Många frågar om det går att söka till investeringar i LEADER. Det går att söka till det, men då krävs 20 procent medfinansiering. Minst 10 procent måste vara pengar, medan resten kan vara annat så som material eller entreprenörstid. Sedan gäller såklart precis som för alla andra stöd att leadermetoden måste användas och att projektet ska göra nytta i bygden. Tidigare fanns ett krav på nya aktiviteter i ett investeringsprojekt, men det är borttaget.

Att förbereda en ansökan

Här är några tips på bra saker att förbereda:

- Utveckla era projektidéer och stäm av hur de stämmer med insatsområdena inom Mellansjölandet.
- Om du inte behöver mer stöd än 40 000 kr, undersök om du kan söka småprojektstöd
- Förankra projektidén hos andra aktörer lokalt och bygg ett trepartnerskap enligt LEADER-metoden.
- Beskriv syfte och mål för projektet.
- Fundera över hur projektet ger långsiktig nytta och övergår i ordinarie verksamhet efter projektets slut.
- Vilket/vilka horisontella mål skall projektet jobba aktivt med?

Här finns mer om vad projektplanen skall innehålla.

Som informations- och inspirationskälla har vi tagit fram en broschyr om programperioden 2007-2013, se länk till höger. Verksamhetsledare Jan Holgersson kommer gärna ut och informerar om våra insatsområden m.m. Vi träffas på 0585-489 03 eller info(at)mellansjolandet.se.

Jordbruksverkets information om LEADER hittar du här.
© LEADER Mellansjölandet
Leaders logotype
Europeiska unionen -Europeiska struktur- och investeringsfondens logotype